>>
Witaj na stronie Szufnarowej - malowniczo położonej wsi na Pogórzu Strzyżowskim
25 Czerwca 2024 - Wtorek
Szufnarowa
Aktualności
Liczba odwiedzin
2789406
Spotkanie promocyjne książki 16 czerwca 2024 o godz.15.00

Wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut oraz autorki publikacji Małgorzata Książek i Danuta Brzoza zapraszają mieszkańców Szufnarowej na spotkanie promocyjne książki "W służbie społeczeństwu. Z historii organizacji społecznych w Szufnarowej". Serdecznie zapraszamy! 16 czerwca 2024 o godz. 15.00  Dom Ludowy w Szufnarowej.

,

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-06-09
*****
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wójt Gminy Wiśniowa informuje o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • sprzęt AGD (pralki, lodówki, piecyki, miksery, czajniki, odkurzacze itp.),
 • sprzęt RTV (radia, telewizory),
 • sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy,
 • oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Termin i miejsce zbiórki:

Plac byłego kółka rolniczego w Jazowej

 • 20 maj 2024r. (poniedziałek)
 • 21 maj 2024r. (wtorek)

 od godziny 8:00 do godziny 16:00

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-05-11
*****
27 Maj odbędzie się jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Szufnarowej.

Wójt Gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Wiśniowa.

ZBIERANE BĘDĄ:

 • stare meble (tapicerowane, drewniane, wykładziny, dywany, plastikowe krzesła i stoliki, duże ogrodowe zabawki, wózki dziecięce),
 • pozostałości budowlane z drobnych remontów (np. szyby okienne, okna, drzwi, pozostałości płytek ) nie więcej niż 5 worków 160L,
 • części metalowe (złom),
 • wyposażenie domowe (wanny, umywalki, zlewozmywaki, brodziki, kabiny prysznicowe itp.),
 • zużyte opony

UWAGA! – ZBIÓRKA NIE BĘDZIE OBEJMOWAŁA:

 • Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • Opon z prowadzonej działalności rolniczej i gospodarczej ( osoba prowadząca działalność oddaje odpady indywidualnie do firmy z którą posiada umowę na odbiór odpadów )
 • Odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej (osoba prowadząca działalność oddaje odpady indywidualnie do firmy z którą posiada umowę na odbiór odpadów),
 • Odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne,
 • Części samochodowe.

Zbiórka odbędzie się przy trasie zbierania odpadów:

27 maj 2024r. ( poniedziałek) Wiśniowa, Szufnarowa, Jaszczurowa 
14 czerwiec 2024r. ( piątek) Markuszowa, Oparówka, Kozłówek, Jazowa, Pstrągówka
24 czerwiec 2024r. ( poniedziałek) Kalembina, Kożuchów, Niewodna, Różanka, Tułkowice

Prosimy o wystawienie odpadów przy trasach objazdu w wyznaczony dzień do godz. 7:00 w opakowaniach  zapobiegających rozsypaniu co umożliwi szybkie i sprawne ich odebranie.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-05-11
*****
Wesołego Alleluja!

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

życzy Sołtys i Rada Sołecka

 

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-03-29
*****
Chodnik w Szufnarowej.

Zakończona została realizacja chodnika w Szufnarowej dofinansowanego z funduszu Polski Ład. Powstało również dodatkowe przejście dla pieszych łączące chodniki znajdujące się po przeciwnej stronie drogi. 

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-03-21
*****
Bezpłatne wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje rolników, że od 15 marca 2024 r pracownicy PODR w Boguchwale pomogą wypełnić wniosek o płatności bezpośrednie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Zapraszamy do siedzib Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego i punktów gminnych.

 

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-03-18
*****
"Sybiracy z Szufnarowej"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Wójt Gminy Wiśniowa, Państwo Krystyna i Stanisław Ziębowie oraz Ośrodek Kultury w Wiśniowej serdecznie zapraszają 3 marca 2024 r. do Szufnarowej na podsumowanie inicjatywy pn. "Sybiracy z Szufnarowej" realizowanej w programie "Czuwamy! Pamiętamy!" współfinansowanej przez Fundację ORLEN.
Szczegółowe informacje poniżej
Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-02-20
*****
Nakazy podatkowe oraz worki na odpady

W dniach 16 i 17 Luty godz. 09.00-14.00 w Budynku Sołeckim będzie można odebrać nakazy podatkowe oraz worki na odpady.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-02-15
*****
Nie daj się oszukać!

Urząd Gminy Wiśniowa informuje iż pracownicy Urzędu Gminy Wiśniowa  nie odwiedzają Państwa w domach i nie nakłaniają do podpisywania żadnych umów!

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania czy to z Programu ”CZYSTE POWIETRZE”, „MÓJ PRĄD”, „MOJE CIEPŁO” itp., podają się za współpracowników Urzędu, oferując m.in. pompy ciepła czy fotowoltaikę świadomie wprowadzają mieszkańców w błąd.

Urząd Gminy Wiśniowa nie współpracuje z żadną firmą. Dlatego prosimy nie zawierać umów z nieuczciwymi firmami, których przedstawiciele podają się za pracowników czy współpracowników naszego Urzędu. Prosimy też nie podawać im swoich danych osobowych.

Przypominamy, że w trosce o swoje bezpieczeństwo i pieniądze należy wybierać renomowane firmy. Doradzamy, aby sprawdzić czy firma w ogóle istnieje (informacje znajdziemy np. w serwisach CEIDG czy KRS), czy posiada uprawnienia SEP, OZE i UDT (np. udt.gov.pl) i doświadczenie – poproś o referencje. Warto też porównać oferty innych firm oraz zachować czujność – jeżeli firma proponuje wykonanie usług w bardzo niskiej cenie.

Przypominamy, że w Urzędzie działa Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”- pokój nr 10. Tylko tu nasi pracownicy udzielają informacji o programie „Czyste powietrze”, służą wsparciem w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomocą przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy Wiśniowa nie organizował w ostatnim czasie żadnych spotkańdot. powyższych programów dotacyjnych oraz nie zlecił żadnej firmie/osobom zewnętrznym organizacji takiego spotkania informacyjnego.

Podczas organizacji takiego spotkania pracownicy urzędu informują o tym fakcie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz poprzez sołtysów.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-02-02
*****
„Wydobywanie piaskowca Z użyciem materiałów wybuchowych.

                                                                   Zawiadomienie

Wiśniowa, 23.01.2024 r.

 Ś.6220.6.2022

 
ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 79, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.),

 

 Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia

 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca z części o pow. 24,98 ha złoża „Szufnarowa” w granicach projektowanego obszaru górniczego o pow. 24,98 ha, metodą odkrywkową przy użyciu materiałów wybuchowych oraz sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, pow. strzyżowski, woj. podkarpackie,

 

oraz o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych:

 • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, uzupełnieniami do raportu oddziaływania na środowisko), która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 15 (II p) w godzinach otwarcia, w terminie na okres 30 dni tj. od 24.01.2024 r. do 22.02.2024 r.

 

 • składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Wiśniowa w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj. od 24.01.2024 r. do 22.02.2024 r. na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa; poczta elektroniczna – sekretariat@wisniowa.pl, faks (17) 27 75 901.

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

 

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tut. organu, znak: Ś.6220.6.2022, z dnia 27.09.2022 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wszczęte na wniosek firmy MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

 

Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.wisniowa.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Wiśniowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa orazw miejscu planowanej inwestycji.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiśniowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

                                                                                                         

 

  Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 

 

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca,

2.     Strony za pośrednictwem BIP Urzędu Gminy Wiśniowa, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa, tablica ogłoszeń w miejscu inwestycji Szufnarowa - stosownie do art. 49 Kpa

3.     a/a

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-01-31
*****
Nowi członkowie MDP złożyli uroczyste ślubowanie i wstąpili w szeregi Ochotniczej Straży P

27 Stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Szufnarowa. Przedstawione zostały działania za rok 2023 oraz przedstawiono plany na rok 2024.

W szeregi jednostki wstąpili młodzi członkowie MDP składając uroczyste ślubowanie. Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju!

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2024-01-29
*****
Harmonogram wywozu śmieci na rok 2024

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-12-28
*****
Wesołych Świąt

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez cały rok, a magia Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-12-17
*****
Odśnieżanie dróg

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zjawiska pogodowe związane z  okresem zimowym,   informuję o uruchomieniu z dniem 08-02-2021 roku telefonu dyżurnego:

697 367 999

Na numer ten można zgłaszać PILNE potrzeby utrzymania lub przywrócenia przejezdności dróg  gminnych publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Wójta Gminy Wiśniowa.   

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-12-12
*****
Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Wiśniowa

Wójt Gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Wiśniowa.

ZBIERANE BĘDĄ:

 • stare meble (tapicerowane, drewniane, wykładziny, dywany, plastikowe krzesła i stoliki, duże ogrodowe zabawki, wózki dziecięce),
 • pozostałości budowlane z drobnych remontów (np. szyby okienne, okna, drzwi, pozostałości płytek ) nie więcej niż 5 worków 160L,
 • części metalowe (złom),
 • wyposażenie domowe (wanny, umywalki, zlewozmywaki, brodziki, kabiny prysznicowe itp.),

UWAGA! – ZBIÓRKA NIE BĘDZIE OBEJMOWAŁA:

 • Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • Opon samochodów osobowych i do maszyn rolniczych (tj. opon do ciągnika, do kombajnu)
 • Odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej (osoba prowadząca działalność oddaje odpady indywidualnie do firmy z którą posiada umowę na odbiór odpadów),
 • Odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne,
 • Części samochodowe.

Zbiórka odbędzie się przy trasie zbierania odpadów:

30 październik 2023 r. (poniedziałek) Markuszowa, Oparówka, Kozłówek, Jazowa, Pstrągówka
8 listopad 2023 r. (środa) Wiśniowa, Szufnarowa, Jaszczurowa
17 listopad 2023 r. (piątek) Kalembina, Kożuchów, Niewodna, Różanka, Tułkowice

Prosimy o wystawienie odpadów przy trasach objazdu w wyznaczony dzień do godz. 7:00 w opakowaniach  zapobiegających rozsypaniu co umożliwi szybkie i sprawne ich odebranie.

Dodała: Sylwia Warman w dniu: 2023-10-26
*****